Հոգին գիտի ուրախանալ

$ 3.75

Բարեկամս, առավոտ է, աշնան առաջին օրն է, և ես ուզում եմ նոր կյանք սկսել, սկսել քեզ
հետ միասին: Կյանքը կատակ չէ: Եվ ուզում եմ, որ կարդաս ինձ հետ իմ մտքերը, որոնք
վաղուց իմ հոգում են, ինչպես այս առավոտի կապույտ լույսը, որն աղոթքի է նման…